facebook google+ youtube

Zapytania Ofertowe

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na zakup robota 2

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na zakup robota 1

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego


 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na zakup wtryskarki 1

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na zakup wtryskarki 2

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na wykonanie form wtryskowych

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego