facebook google+ youtube

Zapytania Ofertowe

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup robota do odbioru detali dla maszyny 550-900 ton

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym


kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publication/add/1012981/10598

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup robota do odbioru detali dla maszyny 150-180 ton

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym


kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publication/edit/1117238

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup robota do odbioru detali dla maszyny 300-550 ton

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym


kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1117272

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup wtryskarki o sile zwarcia 150-180 ton

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098673

Wynik postępowania przetargowego

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup wtryskarki o sile zwarcia 300-550 ton

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096267

INFORMACJA O ZAPYTANIU DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Z DZIAŁANIA 3.2 z dnia 2018-04-09
Wynik postępowania przetargowego

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup wtryskarki o sile zwarcia 550-900 ton

Z
ałącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096279

INFORMACJA O ZAPYTANIU DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Z DZIAŁANIA 3.2 z dnia 2018-04-09
Wynik postępowania przetargowego

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup 18 form do produkcji w technologii wtrysku

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094357

Wynik postępowania przetargowego

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.3

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania B2B i B2E


załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

Załącznik nr 2_ Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr 3 oświadczenia o spełnianiu i akceptacji warunków udziału w postępowaniu

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1086658

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 12-02-2018

 

INFORMACJA O ZAPYTANIU DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Z DZIAŁANIA 3.3
link do dokumentu

 

Wynik postępowania przetargowego

 

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na zakup robota 2

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

- kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025905

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na zakup robota 1

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

- kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025908

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 28-03-2017

 

 


ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na zakup wtryskarki 1

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

- kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025596

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na zakup wtryskarki 2

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

- kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025682

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na wykonanie form wtryskowych

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

- kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1023139

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 28-03-2017

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 07-04-2017